Barnekor

Joysingers (1.-7. klasse)

Joysingers er for 1.-7. klasse. Det er øvelser annenhver onsdager kl 17.00 i oddetallsuker.

Datoer våren 2018: 

10. januar, 24. januar, 07. februar, 07. mars, 21. mars, 04. april, 18. april, 02. mai, 16. mai, 30. mai