Barnekor

Joysingers (1.-7. klasse)

Joysingers er for 1.-7. klasse. Det er øvelser annenhver onsdager kl 17.00 i oddetallsuker.

Datoer høsten 2017:

18. oktober, 01. november, 15. november og 29. november