Bønn

Vi har bønnemøter mandag til fredag kl 06.00-07.00 og fra 08.30 til 09.30. Hver tirsdag kveld kl 21.00. Du er hjertelig velkommen til å være med å søke Gud og be. Vi ønsker å løfte opp menigheten, byen og nasjonen vår i bønn.

Det er også bønn hver søndag kl 10.15 før møtet.

Videre ønsker vi å løfte hverandre fram i bønn. Mange opplever vanskelige situasjoner i livet. Da kan en god støtte være å vite at noen står sammen med en i bønn gjennom den vanskelige situasjonen. Menigheten har et forbønnsteam som ønsker å stå sammen med deg. Slik venner bar den lamme til Jesus og firte ham ned gjennom taket, slik ønsker vi gjennom bønn å bære mennesker helt fram til Jesus til vi ser et gjennombrudd og helbredelse.

Fil. 4.6-7 sier: Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takksigelse. Og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres tanker og deres hjerter i Kristus Jesus.

Dette er en forbønnstjeneste hvor du kan be om å få være anonym dersom du ønsker det. Dersom du ønsker forbønn gjennom denne tjenesten, ta kontakt med Grete Andersen 92468219 eller Bjørg Marie Vrabel 46833599.