International Outreach

Internasjonalt

International Outreach er Filadelfiakirken Lyngdals internajonale arbeid med samlinger på fredag ca en gang i mnd.

Våren 2014 startet vi opp med internasjonale kvelder kalt international outreach. Det har vært til stor begeistring. Mellom 130-150 stk har vært på disse samlingene fra nærmere 20 forskjellige land. Hver kveld fokuserer på et land. Det er gratis mat, sang og underholdning fra dette landet i tillegg til en åndelig del med en andakt og noe sang.

Leder for arbeidet er Bente Hinz