Nigeria

Vi støtter Tunde Bolanta fra Nigeria.  Vi har hatt besøk av Tunde årlig siden 2007 og han har vært en veldig stor inspirasjon for oss. Han har grunnlagt og bygd opp menigheten Restoration Bible Church. Han reiser også mye rundt og taler både i USA og Europa. Kom kom!!! #connect17 #fillalyng #courage 

Nigeria, Kaduna v/Tunde Bolanta