Omsorg

Vi ønsker å møte mennesker med Jesu kjærlighet og respekt gjennom samtaler, bønn og veiledning dersom de trenger det av ulike grunner. Vi har flere mennesker i menigheten som er gode samtalepartnere. Noen av disse har også utdannelse og kurs i terapi, coaching og veiledning. Vårt ønske er at du skal kunne komme uansett hva det er du tenger å prate om, få forbønn for eller veiledning i. Det kan gjelde åndelig veiledning, økonomisk veiledning, vanskelige situasjoner eller ting man har opplevd i livet som man trenger hjelp til å komme gjennom. De som har samtalene skriver under på taushetserklæring. Dette tilbudet erstatter ikke det offentlige hjelpeapparatet.

Dersom du trenger noen å prate med, forbønn eller veileding i forhold til noe du står i ta kontakt med Omsorgsleder Bjørg Marie Vrabel, 46 83 35 99