Søndagsmøter

Hver søndag er det møte kl 11.00. Her er det frisk lovsang, varmt fellesskap og inspirerende forkynnelse. Det blir tilbudt tolking til engelsk på alle møtene. Det er også opplegg for barna mellom 2 og 12 år i søndagsklubben. Du er hjertelig velkommen til festsamlinger med Jesus i sentrum.