Ungdom

Det er et rikt arbeid blant ungdommene i Filadelfiakirken. Vi har følgende arbeid for ungdommene:

MJF: Ungdomsarbeid for 13-25 år. MJF live kl 20.00 på lørdagene er ungdommenes store dag.

Tentro: Konfirmasjonsundervisning for 9.klassinger.

Ungdomsarbeidet ledes for tiden av Christian Låtveit.