Misjon

Menigheten er verdens håp. Vi lever ikke bare for oss selv,
men også for å spre evangeliet til vår by, vårt distrikt,
vårt land og nasjonene: Vi ønsker at minst 10% av det menigheten
får i gaver skal gå til misjonen

Her er våre hovedsatsninger:

Nigeria, Kaduna v/Tunde Bolanta

New Life Outreach v/Egon Falk

Troens Bevis Verdens Evangelisering (Sarons dal) v/Rune Edvardsen

Barn fra Ukraina

 

Troens Bevis:

Litt info om det vi står i akkurat nå:
(Fra administrativ leder Glenn Tønnesen – november 2011) 

* Vi øker nå fra 600 til 1000!! innfødte evangelister. Disse vinner
årlig tusenvis av mennesker for Jesus i over 40 land, flere blant
de mest stengte for evangeliet om Jesus.

* Miracle Channel har et nedslagsfelt på ca. 350 millioner,
de fleste muslimer i arabisktalende land.En økende respons
(162.000 i 2010) viser at veldig mange ser på programmene, liv blir forvandlet.

* Brevkurset har i dag ca 300 000 studenter,
som alle får en god innføring i den kristne tro.Mange melder at de har kommet
til tro gjennom brevkurset vårt. Vi fikk 250 000 nye studenter  i 2010 !!

* Akkurat nå har Rune Edvardsen hatt en Kampanje i Indonesia.
99 % av befolkningen der er muslimer,men det er åpent for Evangeliet.

* Vi strekker oss også lengre i Norge, og har bl.a ansatt en ung
evangelist for å hjelpe menigheter i landet vårt.