PYM

Pinsevennenes Ytremisjon driver misjonsarbeid og sosialt arbeid i mange land. PYM er den samlende betegnelse for norske pinsemenigheters engasjementi misjonsarbeidet. PYM er den tredje største ”misjonsorganisasjon” i Norge og er engasjert i mer enn 30 land på fire kontinenter. Deres hovedoppgave er evangelisering og menighetsplanting. Parallelt meddette har sosialt og humanitært arbeid vært vesentlig. Det har vært diakonalt arbeid, bygging og drift av skoler, oversetting av litteratur, utvikling av skriftspråk, opplæring, helsearbeid og hjelp til velferd. Antall misjonærer har vært forholdsvis stabilt de siste årene, og ligger rundt 130.

PYM sender ikke selv ut misjonærer. De fungerer som et hovedkontor og serviceorgan for hele landet som har ansvaret for at arbeidssituasjonen skal være effektivt for misjonærene. De innehar spesialkompetanse på felter som verken misjonærer eller menigheter har, og løser de ulike krav som myndighetene stiller slik at rett forvaltning av offentlige midler kan dokumenteres.

Misjonstanken har alltid vært viktig i pinsebevegelsen. Allerede 2 år etter at pinsevekkelsen kom til Norge, ble misjonsarbeidet startet opp. Pinsevennenes Misjonsfond deler ut sine midler til utdannelse av pastorer og evangelister ute på feltet.

Menigheten støtter PYM gjennom et tilskudd på kr. 40 pr. medlem

Se mer informasjon om PYM på deres hjemmeside: PYM